Agencija je, u skladu s usvojenim planom pripreme, uspješno završila obuku spoljnih saradnika koji će preuzeti ulogu školskih koordinatora i testatora u uzorkovanim školama TIMSS 2023 i ICILS 2023 istraživanja!
Učesnicima obuke predstavljena su međunarodna istraživanja, kao i uloge i odgovornosti testatora. Također, analiziran je kompletan Priručnik za školskog koordinatora/Upitnici i Priručnik za testatora/Plejeri, nakon čega je urađena i simulacija samog testiranja “u učionici”.
U narednom periodu Agencija planira još jednu obuku, ovoga puta za nastavnike koji će u procesu istraživanja preuzeti uloge školskih koordinatora i testatora.
Završetak obuka označava kraj pripremne faze, kao i početak provđenja istraživanja planiranog u periodu maj – juni.