Međunarodno istraživanje TIMSS 2019 provedeno je od 21.05. do 13.06. 2019. godine u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini.  Istraživanje je obuhvatilo 178 osnovnih škola, 336 odjeljenja i više od  6 000 učenika četvrtih razreda.

Nakon provođenja TIMSS 2019 istraživanja u školama, urađen je proces bodovanja učeničkih odgovora na ispitne zadatke sa konstruisanim odgovorom.

Procedure bodovanja, koje je utvrdilo Međunarodno udruženje za procjenu postignuća u obrazovanju (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), provedene su pod nadzorom stručnog TIMSS tima Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, odgovorne za provođenje TIMSS istraživanja u Bosni i Hercegovini.

Shodno postojećim IEA procedurama, bodovatelji su potpisali izjavu o tajnosti TIMSS podataka, prošli stručnu obuku za bodovanje ispitnih zadataka sa konstruisanim odgovorom i potom bodovali odgovore učenika u 14 različitih test knjižica. Cjelokupan proces bodovanja trajao je dvadeset dana.

Proces bodovanja pratio je i proces ocjene pouzdanosti bodovanja između zemalja učesnica u TIMSS 2019 istraživanju (The cross-country scoring reliability study  – CCSRS) koji ukazuje na to koliko je bodovanje pouzdano od zemlje do zemlje a provodi se pomoću softvera ‘CodingExpert’ kojeg obezbjeđuje IEA Hamburg. U tu svrhu, sve zemlje učesnice su bodovale isti komplet učeničkih odgovora na engleskom jeziku a proces bodovanja pouzdanosti trajao je četiri dana.