Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje predstavila je 8.12.2020. rezultate Međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 koje nam je donijelo pregled postignuća učenika četvrtih razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka.

Nažalost, TIMSS 2019 rezultati potvrdili su sve ono na šta nam je ukazala PISA 2018 – da našoj djeci, u odnosu na njihove vršnjake širom svijeta, nisu pružene iste mogućnosti za ostvarenje punih potencijala.

Nakon više od 20 godina kontinuiranog rada na promjenama u obrazovanju, učinci dosadašnjih napora za unapređenje kvaliteta i dalje su nevidljivi.

Šta i kako dalje – samo su neka od pitanja kojima će se baviti učesnici stručne konferencije TIMSS 2019 – Nova prilika za bolje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Konferencija će biti održana 15.12. u 11 sati u virtuelnom okruženju, a cilj joj je da učesnicima približi načine na koje se rezultati i preporuke međunarodnih istraživanja mogu koristiti za unapređenje obrazovanja u BiH.

Tokom konferencije bit će predstavljena i sveobuhvatna analiza prikupljenih TIMSS 2019 podataka koja će omogućiti detaljan uvid u rezultate i preporuke ovoga istraživanja, kao i u praktičan način njihove primjene.

Za prijavu na konferenciju dovoljno je ispuniti online prijavni obrazac.

Svojoj smo djeci dužni, još danas, omogućiti najbolje moguće obrazovanje u Bosni i Hercegovini.