Standardi učeničkih postignuća za područje tehnike i IT tehnologije novi su doprinos Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje unapređenju kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Cjelokupni proces definisanja standarda učeničkih postignuća zahtijevao je intenzivnu saradnju sa aktivnim praktičarima i konsultantima iz nastavnog procesa, kao i provođenje javnih rasprava tokom kojih je cjelokupna stručna javnost mogla iznijeti svoje primjedbe i sugestije na novonastali dokument.

Razvoj i primjena navedenog standarda u školama omogućit će stvaranje zajedničke vizije očekivanog nivoa kvaliteta i kvantiteta znanja i vještina za područje tehnike i IT tehnologije koje učenici trebaju steći na kraju određenog nivoa obrazovanja.

Standardi za područje tehnike i IT tehnologija ne samo da pružaju temelj na kome se procjenjuje uspjeh učenika u postizanju očekivanog nivoa postignuća, nego su i ključni alat u uspostavljanju, komunikaciji, ispunjavanju i vrednovanju učeničkih postignuća vezanih za tehniku i IT tehnologiju u školama.

Općenito, primjena standarda učeničkih postignuća u nastavnoj praksi omogućava efikasniji i kvalitetniji odgojno-obrazovni rad, pouzdanije vrednovanje rezultata, objektivnost školskog ocjenjivanja, kao i uporedivost školskih ocjena.