Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, na temelju već izrađene Zajedničke jezgre definisane na ishodima učenja za sve općeobrazovne predmete do kraja srednjoškolskog obrazovanja, u prethodnom razdoblju definisala i standarde učeničkih postignuća za 3, 6. i 9. razred osnovne škole i kraj srednjoškolskog obrazovanja. Definisani su standardi učeničkih postignuća iz matematike, maternjeg jezika i prirodnih nauka, čime su obuhvaćeni svi oni predmeti na koje je stavljen naglasak u međunarodnim istraživanjima, a završeni su i standardi učeničkih postignuća za historiju.

Agencija je tokom čitavog ovog procesa revidiranja i definisanja standarda učeničkih postignuća intenzivno surađivala sa stručnjacima iz nastavnog procesa. Standardi su formulisani kao konkretni i operativni iskazi o onome što učenik zna i može uraditi, a definisani su kroz stručnu procjenu o potrebnom i poželjnom nivou učeničkih postignuća i to na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni. Nivo standarda opisuje zahtjeve različite težine, kognitivne kompleksnosti i obima znanja, a svaki sljedeći nivo podrazumijeva kako je učenik savladao znanja i vještine iz prethodne.

U narednom razdoblju,  prateći proces primjene Zajedničke jezgre od strane nadležnih ministarstva obrazovanja, Agencija planira razvijene ekspertske standarde učeničkih postignuća provjeriti i eksternim vrednovanjem.

Standarde učeničkih postignuća preuzmite ovdje, a u nastavku se podsjetite na to šta su standardi i čemu oni služe.