Standard kompetencija za eksterne evaluatore razvijen je u okviru projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Evrope –  komponente za osiguranje kvaliteta.

Regionalna radna grupa, uz podršku holandskog eksperta za eksternu evaluaciju institucija u predtercijarnom obrazovanju gospodina Hermana Fransena i predstavnici Sekretarijata ERI SEE, zajednički su radili na prijedlogu dokumenta i dogovorili se oko njegove konačne strukture i sadržaja.

Standard kompetencija za eksterne evaluatore će biti osnov za izradu upitnika za procjenu potreba za obukama eksternih evaluatora.

Publikaciju preuzmite klikom na odabrani link:

*Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine lokalni je partner projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Evrope (Enhancements in quality of education and training in SEE – EQET SEE). Više o projektu EQET SEE možete pronaći na sljedećem linku.