Ponukani čestim novinarskim upitima, ali i pisanjima pojedinih medija o razlozima zbog kojih nisu potpisani ugovori o provedbi međunarodnih istraživanja u BiH, smatramo se obaveznima da o ovoj temi detaljnije obavijestimo javnost.

Nakon što je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo primjenu dodatnih modaliteta učešća, koji bi osigurali veću vidljivost RS u okviru rezultata PISA istraživanja, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, u skladu sa svojim nadležnostima, ušla u intenzivne pregovore s organizatorima međunarodnih istraživanja za PIRLS (IEA) i PISA (OECD).

Fokus pregovora i komunikacije Agencije i predstavnika OECD-a bio je usmjeren na traženje rješenja za zahtjeve predstavnika nadležnih obrazovnih vlasti Republike Srpske.

Organizacija OECD, koja vodi PISA istraživanje, jasno je izjavila kako svaka zemlja učesnica, uključujući BiH, može odabrati dodatne modalitete učestvovanja, uz uslov prethodnog potpisivanja ugovora na državnom nivou.

Agencija je o svim zaključcima pregovora izvijestila sve zainteresovane strane (Predsjedništvo BiH,  Ministarstvo civilnih poslova BiH i nadležna ministarstava obrazovanja) te insistirala na organizaciji sastanka na kojem bi se razgovaralo o svim eventualnim nejasnoćama koje se tiču načina realizacije PISA tehničkih standarda u BiH, a koji osiguravaju i učestvovanje naše države u istraživanju PISA 2022 i veću vidljivost RS kroz modalitet „pridruženi region“, ali, do spomenutog sastanka do danas nije došlo.

Važno je naglasiti kako je, uprkos brojnim apelima i upozorenjima koja je Agencija slala i Predsjedništvu BiH i predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture RS, rok za potpisivanje ugovora o učestvovanju Bosne i Hercegovine u PISA 2022 istraživanju ZVANIČNO ISTEKAO 31. 3. 2021. godine.

Spomenimo ovdje i da su rezultati pregovora u vezi sa PIRLS istraživanjem, koji uključuju usaglašeni Sporazum o učestvovanju BiH u PIRLS 2021 istraživanju i usaglašeni Sporazum o učešću RS u PIRLS 2021 kao dodatnog područja mjerenja (benchmarking), od strane Agencije dostavljeni Predsjedništvu BiH 10. 12. 2020. godine, ali da oni još uvijek nisu razmatrani.

Uprkos svim kašnjenjima u vezi sa dobivanjem saglasnosti za učešće BiH u međunarodnim istraživanjima, Agencija je relizovala sve zadatke koji su propisani tehničkim standardima u PIRLS i PISA istraživanjima. Svi materijali za testiranje (priručnici, vodiči za bodovanje te razni obrasci potrebni za istraživanje) prevedeni su i verifikovani na tri službena jezika u BiH. Testiran je i softver za provođenje PISA istraživanja, ali  proces uzorkovanja nije mogao biti završen jer Agencija ne može, bez saglasnosti nadležnih ministarstava obrazovanja, pristupiti procesu uzorkovanja škola i učenika u područjima nad kojima nadležnosti imaju spomenuta ministarstva.

Smatramo važnim još jednom naglasiti kako je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje stručna institucija te kao takva nije donositelj bilo kakvih obrazovnih politika niti je koordinacija obrazovanja u nadležnosti Agencije. Sve odluke i politički pregovori trebali su biti završeni prije nego što je Agenciji dodijeljen posao praktične provedbe međunarodnih istraživanja, a što je u direktnoj nadležnosti Predsjedništva BiH,  Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih ministarstava obrazovanja. Dakle, Agencija bi, kao stručna institucija, trebala provoditi usaglašene politike, a ne da radi na njihovom usaglašavanju i ne da koordinira nadležne obrazovne vlasti.

Agencija je svojim aktivnostima jasno pokazala kako je učešće u međunarodnim istraživanjima izuzetno važno za unapređenje kvaliteta obrazovanja, a kvalitetno obrazovanje je temelj za poboljšanje konkurentnosti društva i ekonomije. Zar to nije u najboljem interesu naših učenika?