U Briselu je, 19. septembra 2018. godine, održan redovni godišnji sastanak koordinatora za program EAAL, Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih, a  18. septembra 2018. godine, održan je zajednički sastanak koordinatora EAAL i ET 2020 radne grupe za obrazovanje odraslih. Uloga radne grupe za obrazovanje odraslih je da identifikuje politike koje promovišu i podržavaju učenje odraslih na radnom mjestu, a odnosi se na odrasle koji trebaju osnažiti čitanje, pisanje i računanje jednostavnih operacija uz korištenje digitalnih alata, kao i odrasle kojima je potrebna nadogradnja vještina.

Drugog dana, 19. 9. 2018. godine, održan je sastanak državnih koordinatora za EAAL. U prvom dijelu dana predstavljeni su zaključci iz prethodnog projektnog ciklusa za period 2015. – 2017. godina. Istaknuti su: napredak u radu, dobre prakse i naučene lekcije. Predstavljeni su rezultati provedenog istraživanja Skills Audits. Na prethodnom sastanku koordinatora zemlje su podijeljene po grupama. Bosna i Hercegovina je u grupi za koordinaciju interesnih strana kroz pružanje osnovnih vještina. U ovoj grupi su i Velika Britanija, Nizozemska, Bugarska, Kipar, Danska, Estonija i Hrvatska.

Više o sastanku možete pročitati na linku: https://ec.europa.eu/epale/en/node/80576