AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Srednje stručno obrazovanje i obuka

Publikacije iz kategorije “Srednje stručno obrazovanje i obuka”

Standardi zanimanja

Standardi zanimanja

Standard zanimanja je dokument u kojem su jasno iskazani ključni poslovi i  kompetencije potrebne za određeno zanimanje. Cilj standarda zanimanja je stvaranje detaljne slike o specifičnim vještinama i znanjima koja moraju posjedovati osobe nekoga određenog zanimanja....

read more
Standard kompetencija za eksterne evaluatore

Standard kompetencija za eksterne evaluatore

  Standard kompetencija za eksterne evaluatore razvijen je u okviru projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Evrope –  komponente za osiguranje kvaliteta. Regionalna radna grupa, uz podršku holandskog eksperta za eksternu...

read more