Ovdje možete preuzeti Analize zadataka po sadržajnim i kognitivnim domenama iz TIMSS 2019 istraživanja, kao i Zbornik radova o značaju međunarodnih istraživanja u obrazovanju za unapređenja akademskih
postignuća učenika.

Radovi su objavljeni na jezicima autora.