Tim Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za međunarodna istraživanja održao je 7. 9. 2022. godine prvi sastanak sa koordinatorima za međunarodna istraživanja iz ministarstava obrazovanja i Odjelom za obrazovanje Brčko distrikta BiH.

Naime, na sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj 31. 3. 2022. godine, donesena je odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje sporazuma o učestvovanju Bosne i Hercegovine u TIMSS 2023, Međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka, za učenike 4. razreda osnovnog obrazovanja i ICILS 2023, Međunarodnom istraživanju računarske i informatičke pismenosti, za učenike 8. razreda osnovnog obrazovanja. Oba istraživanja sprovodi IEA, Međunarodna asocijacija za evaluaciju učeničkih postignuća, a Agencija u tijesnoj saradnji sa IEA ima nadležnost da sprovodi ova istraživanja u BiH.

Sastanak je organizovan u onlajn formatu sa imenovanim koordinatorima i zamjenicima koordinatora iz nadležnih ministarstava obrazovanja BiH. Susret koordinatora za međunarodna istraživanja TIMSS i ICILS u BiH, Žanete Džumhur, kao i zamjenice koordinatora za TIMSS, Branke Popić i ICILS, Nataše Kokoruš sa koordinatorima iz ministarstava obrazovanja, otvorila je i pozdravila Alisa Ibraković, zamjenica direktorice u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Cilj sastanka je bio predstavljanje osnovnih informacija vezanih za TIMSS 2023 i ICILS 2023, te dogovor o obavezama i načinu saradnje koordinatora i Agencije kako bi se obezbijedili visoki standardi u sprovođenju istraživanja. Za sve navedeno neophodna je kontinuirana saradnja Agencije s nadležnim ministarstvima obrazovanja i Odjelom za obrazovanje Brčko distrikta BiH.