U Beču je, od 18. do 22.marta, održan prvi sastanak nacionalnih koordinatora istraživanja PISA 2021. Predstavnici 88 zemlja, među njima i predstavnica Bosne i Hercegovine, su imali priliku da se upoznaju sa procedurama istraživanja PISA 2021. Teme sastanke su bile:  raspored zadataka i odgovornosti, sadržaji instrumenata-testova, upitnika, procedure prevoda, adaptacije i verifikacije, alat koji će se koristiti za prevod instrumenata uz kraću obuku za upotrebu, procedure uzorkovanja, te segment portala koji se koristi za pregled prevoda.  

Svaka zemlja učesnica je imala individualne sastanke po pitanju uzorka, prevoda instrumenata i upotrebe alata za ove zadatke. Budući da je probno istraživanje na proljeće 2020. godine, za svaku zemlju i PISA timove predstoji mnogo zadataka koje je potrebno uraditi po utvrđenim standardima da bi istraživanje bilo pouzdano.  

Kao i u prošlom ciklusu PISA istraživanja, u  PISA 2021 istraživanju učestvuju zemlje Zapadnog Balkana. Budući da su u prethodnom ciklusu PISA timovi ovih zemlja dobro sarađivali, na sastanku je potvrđeno da će se ta saradnja nastaviti i u predstojećim PISA zadacima.