U Tuzli je 15. i 16. januara 2020. godine održana X međunarodna konferencija – Otvorena škola u zajednici na temu: “Kvalitetan sistemski pristup za razvoj ključnih kompetencija svakog učenika”, koju je organizovalo Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” Tuzla.

Konferencija je namijenjena obrazovnoj javnosti, odnosno predstavnicima škola, roditeljima, predstavnicima institucija i tijela odgovornih za obrazovanje na području Tuzlanskog kantona i šire te ostalim institucijama i organizacijama koje u djelokrugu vlastitog rada imaju saradnju sa školama. Prvi dan Koferencije obilježio je niz plenarnih sesija tokom kojih se govorilo o značaju kvalitetnog sistemskog pristupa za razvoj ključnih kompetencija svakog djeteta.

Druga plenarna sesija drugog dana bila je posvećena rezultatima i peporukama PISA 2018 istraživanja u BiH, koje je predstavila predstavnica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Žaneta Džumhur. To je bila još jedna prilika da veliki broj nastavnika, predstavnika pedagoških zavoda, univerzitetske zajednice diskutuju o koracima u svrhu osposbljavanja učenika za primjenu stečenog znanja u okruženju.