Velikom stručnom konferencijom, održanom u virtuelnom okruženju, Agencija je najavila seriju TIMSS 2019 tematskih radionica koje će održavati sve do kraja februara 2021. godine.

 

Stručna online konferencija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u prvi plan stavila je sveobuhvatnu analizu prikupljenih TIMSS 2019 podataka, što je učesnicima omogućilo detaljan uvid u rezultate i preporuke ovoga istraživanja, kao i u praktičan način njihove primjene.

Naime, prije sedam dana Agencija je objavila rezultate i Izvještaj s preporukama TIMSS 2019 međunarodnog istraživanja za Bosnu i Hercegovinu koje prati trendove u znanju matematike i prirodnih nauka te pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti, kao i o elementima koji na njih utiču. Nažalost, TIMSS 2019 rezultati potvrdili su sve ono na šta nam je ukazala PISA 2018 –  našoj djeci, u odnosu na njihove vršnjake širom svijeta, nisu pružene iste mogućnosti za ostvarenje punih potencijala.

Cilj, prve u nizu, stručnih online konferencija bio je približiti načine na koje se rezultati i preporuke međunarodnih istraživanja mogu koristiti za unapređenje obrazovanja u BiH. Poseban osvrt stavljen je na faktore učeničkih postignuća kao i na pitanje šta svako od nas, iz svoje uloge, može učiniti kako bi doprinio poboljšanju kvalitete obrazovanja.

Svrha međunarodnih istraživanja nije međusobno takmičenje niti povod za traženje krivaca, nego praćenje trendova kroz vrijeme i uvid u podatke uporedive na međunarodnom nivou, što omogućuje da zemlje, ekonomije i obrazovni sistemi uče jedni od drugih.

Na dobijene rezultate ne može se uticati, ali svako u svom domenu može učiniti sve kako bi se pokrenule nužne reforme u našoj državi – jedan je od glavnih zaključaka konferencije.

Agencija je i ovom prigodom uputila apel obrazovnim vlastima da rezultate TIMSS 2019 istraživanja prihvate s ozbiljnošću, kako poticaj za ubrzavanje reformskih procesa. Nadležne obrazovne vlasti, bilo gdje u svijetu pa tako i u našoj zemlji, imaju ključnu odgovornost u  osiguravanju svih uvjeta kako bi svako dijete dobilo nabolje moguće obrazovanje i ostvarilo svoje pune potencijale. Bosna i Hercegovina treba još danas obrazovati mlade ljude koji će sutra moći ostvariti ekonomski i društveni napredak u svojoj zemlji.

Agencija će nastaviti održavati tematske radionice vezane za različita područja TIMSS istraživanja sve do kraja februara 2021. Već za sljedeći utorak, 22.12.2020, najavljena je radionica za nastavnike, direktore škola i pedagoge.