Kako bi se osigurala pouzdanost u bodovanju odgovora učenika, u i među zemljama učesnicama, odgovore učenika na ispitna pitanja moraju bodovati obučeni bodovatelji koji primjenjuju uputstva/vodič za bodovanje koji je standardizovan za svaku Zemlju učesnicu. Pouzdanost i validnost bodovanja konstruisanih odgovora presudni su za kvalitet rezultata istraživanja.

Nakon završenog istraživanja u školama, Agencija je raspisala javni poziv za bodovatelje. Nakon zaprimljenih prijava, komisija za izbor kandidata je imala veoma težak zadatak u odabiru potencijalnih kandidata za proces TIMSS bodovanja/kodiranja ajtema/zadataka. Na temelju kriterija i obavljenih razgovora, komisija je predložila deset kandidata koji su imali priliku pohađati obuku za bodovanje TIMSS zadataka.

Cjelokupan trening sa svim materijalima za neophodno bodovanje dostavljen je bodovateljima. Svi učesnici su potpisali izjavu o tajnosti zbog zaštite podataka u procesu. Sistem bodovanja se realizuje elektronskim putem. Posebnost TIMSS aplikacija i ažuriranje podataka je još jedna specifičnost cjelokupnog procesa.

Proces bodovanja započeo je 13. 7. 2023. godine u prostorijama Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Nakon bodovanja zadataka na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku treba kodirati određene zadatke na engleskom jeziku radi praćenja pouzdanosti kodiranja u različitim zemljama.