Obuka o upravljanju podacima i kreiranju politika koje su zasnovane na dokazima, organizovana u okviru projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke (EQET SEE) održana je 12. i 13. aprila 2022. u Podgorici.

Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje je partner regionalnog projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke (EQET SEE). Osnovni cilj ove saradnje je unapređenje osiguranja kvaliteta, kroz podršku razvoju eksternog kvaliteta i kulture kvaliteta.

Više od 30 relevantnih učesnika iz institucija, koje se bave osiguranjem kvaliteta i ministarstava obrazovanja sedam ekonomija regiona, prisustvovalo je sastanku. Obuka je organizovana u cilju unapređenja procesa prikupljanja, analize i upotrebe podataka u eksternoj evaluaciji. Holandski stručnjaci Marten Balvers (Maarten Balvers), Tim Šoker (Tim Schokker), Herman Fransen (Herman Franssen) su predstavili iskustva iz Holandije (Nizozemske) i pozabavili se temama o vrstama prikupljenih podataka, metodama njihovog prikupljanja i analize, ciljevima prikupljanja podataka i njihovog korištenja u kreiranju obrazovnih politika. Učesnici su razmjenjivali informacije o svojim praksama i razgovarali o poboljšanjima koja bi se mogla postići i kojima bi doprinijela i regionalna saradnja.