Sedmice eTwinning će se održati od 25. septembra do 20. oktobra i bit će usmjerene ka Inovaciji i obrazovanju, uz poseban fokus na dobrobit učenika i nastavnika u školama, što predstavlja novu Godišnju temu za 2024. godinu.  

Kampanja će se održati na Godišnjoj grupi Inovacije i obrazovanje-AI, kreativnost i dobrobit uz eTwinning, gdje će učesnici u eTwinningu kroz igru pristupiti interaktivnom području s inspirativnim resursima, aktivnostima i webinarima koji se odnose na podteme koje se obrađuju u kampanji, kao što je osviještenost, lični razvoj i socioemocionalno učenje.

Učesnici će imati priliku da razmijene ideje i mišljenja o inovacijama i dobrobiti u svojim školama i osvrnut će se na osnovnu sinergiju između dvije teme.

Napominjemo da će posebni odjeljak „Sedmica eTwinning ” na Godišnjoj grupi biti aktivan od službenog početka kampanje 25. septembra.

Iako će aktivnost na društvenim medijima tokom prve dvije sedmice kampanje biti usmjerena na Inovacije i obrazovanje, godišnju temu za 2023. godinu, sljedeće dvije sedmice će biti usmjerene ka Dobrobiti u školama, kako bi se izgradila poveznica s novom Godišnjom temom za 2024.

Dodatne informacije su dostupne u najavnom članku.