Još svega par dana dijeli nas do 3.12.2019. – datuma kada će u cijelom svijetu biti objavljeni rezultati istraživanja PISA 2018, u kojem je prvi put učestvovala Bosna i Hercegovina.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO), zadužena za prođenje istraživanja u našoj zemlji, objavit će rezultate PISA 2018. u utorak 3. 12. 2019. s početkom u 10,00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, u prisustvu predstavnika nadležnih ministarstva obrazovanja, državnih institucija, međunarodnih partnera, medija i stručne javnosti.

PISA je najveće međunarodno istraživanje u obrazovanju. Provodi se svake treće godine među petnaestogodišnjacima, a u posljednjem ciklusu u njemu je učestvovalo oko osamdeset zemalja. PISA nam pomaže da saznamo u kolikoj su mjeri učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak školovanja, uključivanje u proces rada i aktivno sudjelovanje u društvu.  Osim što procjenjuje funkcionalna znanja i sposobnosti za rješavanje realnih problema, PISA mjeri mnoštvo parametara i trendova koji prikazuju široku sliku kvalitete obrazovnih sustava i politika.

Osim brojčanih pokazatelja,  jednako važan rezultat PISA istraživanja jesu preporuke. Na temelju njih je moguće poboljšati ili izmijeniti one segmente obrazovanja koji su detektirani kao neadekvatni.

Objava PISA rezultata predstavlja jedinstvenu priliku obrazovnim vlastima u BiH da dobiju vjerodostojne i međunarodno mjerljive pokazatelje na temelju kojih mogu unaprijediti obrazovne politike.