Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zajedno sa  Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizuje stručni sastanak i radionicu o PISA 2018 Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu, kao i o načinima korištenja rezultata i preporuka za unapređenje obrazovanja u BiH.

Sastanak će biti održan 16. i 17. decembra u Hotelu Bosna u Banjoj Luci. Dvodnevni stručni sastanak i radionica omogućit će predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti, koordinatorima međunarodnih istraživanja i akademskoj zajednici u BiH detaljan uvid u PISA 2018 rezultate i preporuke, kao i praktične načine njihove primjene.

Ovom prigodom bit će predstavljena sveobuhvatna analiza prikupljenih podataka, u skladu s PISA 2018 Izvještajem za BiH, te će se razgovarati o mogućnostima za daljnje kvalitativne i kvantitativne analize rezultata i identifikaciji mogućih načina unapređivanja obrazovanja u BiH.