Richard Powers, ITE ambasador Njemačke, pobjednik eTwinning-a za buduće nastavnike i osvajač Evropske nagrade za početno obrazovanje nastavnika

Svi se slažu da online transnacionalni projekti u eTwinning-u oživljavaju učenje u učionici, angažujući učenike na način na koji udžbenici i vježbe ne mogu.

Međutim, nastavnici moraju znati kako pronaći partnera, kako planirati projekt, kako pristupiti Evropskoj školskoj obrazovnoj platformi i postaviti TwinSpace, kako dokumentovati projekt i kako ga podnijeti na evaluaciju u kontekstu oznake kvaliteta.

Zamislite, dakle, univerzitetski kurs za studente buduće nastavnike, koji ih podučava o eTwinning-u, Erasmusu+ i svim nevjerovatnim resursima dostupnim na Evropskoj školskoj obrazovnoj platformi tokom samog studija! Zamislite univerzitetski kurs na kojem studenti nastavnici sarađuju sa drugim studentima nastavnicima iz cijele Evrope na eTwinning projektu, uče kako ga planirati, postaviti na TwinSpace, dokumentovati, razmišljati o iskustvu, izazovima i postignućima, i sve to prije nego su čak i postali nastavnici!

To je ono što se radi na mom kursu „Projektno učenje uz eTwinning i Erasmus+ za interkulturalnost“! Kurs od 13 sedmica vrijedi 3-6 ECTS. Svake sedmice obrađuje se druga tema vezana za eTwinning, uz šest sedmica kursa rezervisanih za projekt.

Studentica buduća nastavnica Marie-Luise Munz je izjavila: „Mnogo toga sam naučila o eTwinning-u i Evropskoj školskoj obrazovnoj platformi tokom studija. Sada, kada sam u praktičnoj fazi predavanja, ne vjerujem da bih imala vremena učiti o eTwinning-u. Dopada mi se što već mogu pokrenuti eTwinning projekte zahvaljujući ovom eTwinning kursu. Već imam dobru mrežu studenata budućih nastavnika u Italiji, Španiji i Francuskoj koje mogu kontaktirati kada odlučim raditi projekte.“

Nakon ovog kursa koji podučavam već šest semestara, zaista vjerujem da studenti nastavnici moraju tokom studija naučiti o eTwinning-u i velikom broju besplatnih resursa i saradničkih veza Evropske unije prije nego što postanu nastavnici. Kada postanu nastavnici, dolaze u nove škole kao već motivisani i iskusni eTwinner-i, spremni da pokrenu projekte.

Na kursu kombinovanog učenja, gostujući govornici, kao što su eTwinning moderatori i ITE ambasadori iz Njemačke i Evrope daju motivirajuće govore o svojim iskustvima studentima nastavnicima. Kurs se održava preko Zoom-a, jednom sedmično, u trajanju od 90 minuta. Sve aktivnosti učenja odvijaju se u Moodle učionici, tako da učenici nigdje ne idu.

U aprilu 2024. godine, kurs će imati prvu međunarodnu kohortu čiji će domaćin biti Univerzitet u Štutgartu. Preko 40 studenata nastavnika iz cijele Evrope zajedno će pohađati kurs, omogućavajući projektnim partnerima da sarađuju dok stiču univerzitetske kredite tokom studija.

Bili smo veoma uzbuđeni kada smo osvojili eTwinning za buduće nastavnike – Evropsku nagradu za početno obrazovanje nastavnika i želimo podijeliti naš kurs sa drugim ITE institucijama. Pristup na OER nastavni plan i program za kurs je ovdje.

Za više informacija o kursu, učešću u projektima, prijavi na kurs Univerziteta u Štutgartu u oktobru 2024.godine, ili kako da postanete gostujući predavač, kontaktirajte mene, profesora Richarda Powersa na: richard.powers@ilw.uni-stuttgart.de

Slika: Njemački ITE studenti sa kursa predstavljaju svoje transnacionalne projekte tokom ceremonije dodjele diploma. (Fotografija: Richard Powers. Imena i dozvole ljudi na slici dokumentovani su potpisom.)

Link za nastavni plan i program: https://drive.google.com/file/d/1mi2qveVC3AZf33YJlB2P9AlO9-vrGREC/view?usp=drive_link