Akcijskim istraživanjem pozivaju se nastavnici da nauče više o svom radu u učionici, da obogate svoj pedagoški repertoar i razmisle o načinu na koji podučavaju. Kroz akcijsko istraživanje, stavovi nastavnika, profesionalni identiteti i stručno znanje mogu se nastaviti razvijati, jer svoje potrebe razmatraju u vlastitom kontekstu.

Šta je akcijsko istraživanje?

Akcijsko istraživanje u učionici razlikuje se od drugih oblika istraživanja po tome što je posebno prikladno za nastavnike koji žele razmišljati o svome radu, koji žele riješiti probleme i doći do poboljšanja utemeljenih na dokazima za vlastite prakse i kontekste. Uključuje sistemska opažanja i prikupljanje podataka, koji se zatim mogu koristiti za donošenje informisanih odluka i poduzimanje ciljanijih radnji. Stoga se smatra moćnim alatom za profesionalni razvoj nastavnika.

Koje su karakteristike akcijskog istraživanja?

Akcijsko istraživanje je praktično, refleksivno i rekurzivno. Te su karakteristike obično ilustrovane u spirali koja označava kontinuirano kretanje između planiranja, djelovanja, posmatranja, promišljanja itd.

Postupak istraživanja je praktičan u smislu da može imati neposredne koristi za nastavnike, škole i školske okruge.

Njegov reflektivni aspekt leži u tome da akcijski istraživač okreće objektiv prema svojoj učionici, školi ili praksama.

U konačnici, akcijsko istraživanje je rekurzivno jer akcijski istraživači kontinuirano istražuju pitanja i probleme.

Više o ovoj temi kao i o tome koje tri vrste akcijskog istraživanja imamo, čitajte klikom na link gdje možete pronaći i druge dodatne resurse.