Image: Shutterstock

Jezik je presudan, jer ne samo da funkcioniše kao komunikacioni uređaj, već sadrži i nezamijenljivo kulturno naslijeđe, znanje i tradiciju. Pridružite se vebinarima da biste saznali više o raznovrsnom jezičkom i kulturnom pejzažu Evrope, kao i da biste otkrili prakse koje osiguravaju da višejezično obrazovanje bude dostupno svima.

Utorak, 22. septembar 2020, 17:00 CEST

Pridružite se vebinaru!

Prije ovog vebinara pozvani ste da odgovorite na anketu o jezicima.

O čemu govori ovaj vebinar? Možete saznati i na linku https://www.schooleducationgateway.eu/hr/pub/teacher_academy/webinars/language-as-cultural-heritage.htm