EPALE tematski fokusi za 2024. pružaju uvid u tri bitna izazova našeg sadašnjeg svijeta.

U želji da se odgovori i prilagodi društvenim promjenama, posljednjih nekoliko godina dovelo je pred ozbiljne izazove obrazovne sisteme i stručnjake širom svijeta. Naročito smo 2023. doživjeli spori oporavak i geopolitičke napetosti, koji će se vjerovatno nastaviti i 2024. godine.

U tom kontekstu i uz snažnu vezu s Evropskom godinom vještina koja je u toku, EPALE tematski fokusi za 2024. pružaju uvid u tri ključna izazova našeg sadašnjeg svijeta kako bi nam pomogli da razmislimo i izgradimo nove prakse u učenju i obrazovanju odraslih.

Pogledajmo pobliže!

Usavršavanje i osposobljavanje u eri digitalne tranzicije

Nevjerovatno brz tehnološki razvoj u posljednjih nekoliko godina uticao je na sve aspekte našeg svakodnevnog života. Ova sveprisutnost može dovesti do osjećaja neizbježnosti i nemoći prema procesima koji se često percipiraju kao previše složeni za razumijevanje. Moramo biti protagonisti, a ne puki posmatrači ovih promjena. Na taj ih način možemo navigirati i – što je najvažnije – oblikovati.  U 2024. godini EPALE želi dublje proniknuti u ovo ključno pitanje, posebno istražujući kako stručnjaci u obrazovanju odraslih i oni koji uče mogu preuzeti djelovanje i ovladati digitalnom promjenom. Istražit ćemo važnost opremanja odraslih širokim rasponom digitalnih vještina, od osnovne digitalne pismenosti do podatkovne pismenosti i algoritamske pismenosti.

Jedan od prioriteta ovog fokusa bit će osnaživanje žena u tehnologiji. Kako se možemo pozabaviti nedovoljnom zastupljenošću žena u ICT zanimanjima i STEM obrazovanju? Koje su najbolje prakse kako bi se osiguralo da obrazovanje i osposobljavanje dovedu do efikasne i trajne integracije žena na tržište rada? Kako rodna pristranost utiče na tehnologiju i kakvu ulogu mogu igrati učenje i obrazovanje odraslih u rješavanju toga?

Obrazovanje odraslih i održivi razvoj

Budući da su efekti klimatske krize jasni za sve u Evropi i širom svijeta, obnovljena svijest vodi nas da ubrzamo zeleni prijelaz u svim područjima i sektorima društva.
Obrazovanje odraslih i osposobljavanje mogu igrati važnu ulogu u izgradnji kapaciteta u ovom području. S jedne strane, razvoj zelenih vještina ključan je jer odraslima omogućuje svladavanje novih zelenih tehnologija i radnih procesa. S druge strane, obrazovanje odraslih može podržati sposobnost građana da „razmišljaju i djeluju zeleno” (Evropska agenda vještina) i postanu punopravni građani svijeta, svjesni svog uticaja na okoliš.

S ovim fokusom, EPALE će istražiti kako područje obrazovanja i osposobljavanja može djelovati za zeleniju, održiviju budućnost jačanjem kompetencija i vještina održivosti odraslih polaznika. Kako možemo osigurati da održivost i ekološka pismenost budu integrirani u programe obrazovanja odraslih i usavršavanje nastavnika? Kako osposobljavati radnu snagu s ciljem razvijanja skupa zelenih vještina koji je usklađen s trenutnim izazovima? I, prije svega, koji su potencijali učenja odraslih za poticanje dugoročne promjene?

Obrazovanje odraslih kao izlaz iz siromaštva

Siromaštvo je složen, višedimenzionalan fenomen: njegova definicija nadilazi puku definiciju temeljenu na dohotku i obuhvata druge nedostatke, kao što su obespravljenost, ranjivost i diskriminacija. Smanjenje nejednakosti, borba protiv socijalne isključenosti i rješavanje siromaštva, stoga su isprepleteni napori koji zahtijevaju zajedničku predanost promoviranju jednakih mogućnosti za sve. Pravedan i jednak pristup obrazovanju ima direktne i indirektne efekte na privredni rast i socijalnu inkluziju. EPALE prepoznaje učenje i obrazovanje odraslih kao ključan faktor smanjenja siromaštva i rješavanje nejednakosti.

S ovim fokusom, istražit ćemo odnos između siromaštva i obrazovanja. Kako se možemo uhvatiti u koštac s osnovnim uzrocima lošeg obrazovnog efekta, uključujući rano napuštanje školovanja, posmatrajući cjeloživotno učenje holističkim pristupom? Koje su najbolje prakse i metodologije za osnaživanje učenika i osjećaja kontrole na obrazovnim putevima? Također ćemo se fokusirati na vrednovanje vještina kao način osnaživanja ljudi da oslobode svoj potencijal i napreduju, kako na radnom mjestu tako i u društvu općenito.