U kontekstu najnovijih dešavanja po pitanju međunarodnih istraživanja te velikog broja novinarskih upita, pristiglih na adrese naše institucije, dužni smo informisati javnost o velikom broju pogrešnih interpretacija rezultata međunarodnih istraživanja koje su se pojavile u posljednje vrijeme.

Činjenica 1 – Podaci za Bosnu i Hercegovinu su loši!
Učenici svih obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini u prosjeku postižu rezultate ispod međunarodnog PISA 2018 prosjeka. Svaki drugi petnaestogodišnjak u BiH nema funkcionalnu čitalačku pismenost – odnosno razumijevanje i interpretaciju različitih vrsta teksta. Činjenica je i da su statističke varijacije unutar obrazovnih sistema u BiH zanemarljive, ako uzmemo u obzir da naši petnaestogodišnjaci u prosjeku zaostaju tri školske godine u odnosu na vršnjake iz EU i da u prosjeku 41,3% petnaestogodišnjaka ne dostiže minimalni nivo postignuća u tri ispitivana PISA područja.
Što se tiče rezultata istraživanja TIMSS 2019, činjenica je da čak četvrtina učenika četvrtog razreda osnovne škole ne dostiže ni osnovni nivo matematičkih znanja i vještina, što znači da imaju teškoća s elementarnim matematičkim pojmovima.

Činjenica 2 – Agencija je institucija na državnom nivou i u skladu sa svojim nadležnostima – iznosi podatke za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu.
Svi podaci međunarodnih istraživanja su javni, nalaze se u javnim međunarodnim bazama podataka koje su kodirane zbog zaštite ličnih podataka, ali su dostupne svim učesnicima za analize i istraživanja. Sva nadležna ministarstva obrazovanja su od Agencije dobila pristupne podatke i jasne instrukcije o načinu pristupa međunarodnim bazama podataka za područje svoje nadležnosti. Agencija ne radi analize za pojedinačna nadležna ministarstva, ali je svima ponudila podršku pri njihovoj izradi.
Sva nadležna ministarstva obrazovanja su pozvana da urade analize, ali ih (nažalost) većina to nije uradila.

Činjenica 3 – Većina rokova za potpisivanje ugovora o učestvovanju Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima PIRLS 2021, PISA 2022, TIMSS 2023, ICILS 2023, TALIS 2024, službeno je istekla.
Od ranog jutra smo u kontaktu s međunarodnim organizacijama koje provode istraživanja u cilju ishodovanja eventualnog učestvovanja u istraživanjima, čiji bi rokovi eventualno mogli biti još minimalno prolongirani.
Ovo su rokovi koji važe u cijelom svijetu za SVE zemlje učesnice međunarodnih istraživanja. I pored toga što je Bosna i Hercegovina preuzela obavezu učestvovanja u međunarodnim studijama, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, zadužena za njihovu realizaciju, dočekala je kraj 2020., a potom i kraj 2021. godine čekajući odluku Predsjedništva BiH, bez koje ova istraživanja nisu mogla biti provedena.
Agencija je za pojedina istraživanja, čekajući donošenje relevantnih odluka, realizovala sve zadatke koji su propisani tehničkim standardima međunarodnih istraživanja, ali nam je izostanak potrebnih saglasnosti onemogućio učestvovanje u nastavku procesa.

Činjenica 4 – Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je stručna institucija na državnom nivou i kao takva nije donositelj bilo kakvih političkih odluka, niti je zadužena za koordinaciju obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Agencija bi, kao stručna institucija, trebala provoditi usaglašene politike, a ne da radi na njihovom usaglašavanju i koordiniranju između nadležnih obrazovnih vlasti. Smatramo kako su sve odluke i politički pregovori oko provedbe međunarodnih istraživanja trebali biti završeni prije nego što je Agenciji dodijeljen posao njihove praktične implementacije.

Dobivanje jasnih pokazatelja o tome šta naši učenici mogu i znaju i koliko su sposobni za život i rad u 21. vijeku samo može biti u interesu Bosne i Hercegovine i svih naših obrazovnih sistema s obzirom na to da je kvalitetno obrazovanje ključno za razvoj uspješne ekonomije i funkcionalno tržište rada. Sveobuhvatna analiza informacija koja proizlazi iz međunarodnih istraživanja, jasno nam govori koje segmente obrazovanja trebamo unaprijediti i pruža smjernice i preporuke za daljnji rad.

Apelujemo na vlasti u Bosni i Hercegovini da prihvate dobru praksu evropskih zemalja kojima težimo i na taj način osiguraju djeci Bosne i Hercegovine kontinuirano, sistematsko učešće u međunarodnim istraživanjima, što će nas potaknuti da poboljšanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini postane kontinuiran proces, a učenička postignuća konačno zasluženo dosegnu viši nivo.