Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine je 25. i 26. 4. 2019. godine organizovala stručni sastanak na kome su  predstavnici zemalja članica CIDREE razmijenili ideje i iskustva o primjeni ishoda učenja u inkluzivnom obrazovanju. Učesnici su dobili uvid u načine i metode koje različite zemlje koriste za prilagođavanje programa za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Estonije, Francuske, Irske, Škotske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Sastanak stručnjaka pružio je opći pregled postojećeg stanja na području inkluzivnog obrazovanja u zemljama učesnicama i pomogao u otkrivanju glavnih prepreka koje ometaju inkluziju, ali i otkrivanju načina za pružanje podrške nastavnicima u razumijevanju i postizanju ishoda učenja u inkluzivnom obrazovanju.

Sastanak je takođe bio prilika za profesionalnu raspravu o ključnim faktorima uspjeha za provođenje inkluzivnog obrazovanja u zemljama učesnicama kao i za razmjenu primjera dobre prakse. Interaktivna radionica otvorila je priliku za razmjenu informacija kroz prezentacije i rasprave.

Učesnici su razmijenili informacije o svojim obrazovnim sistemima i pravnim okvirima za inkluzivno obrazovanje te raspravljali o načinima i metodama koje različite zemlje koriste za prilagođavanje inkluzivnih programa. Takođe, prezentirani su pokazatelji provođenja inkluzije kao i pokazatelji procesa samovrednovanja škole.