Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,  zajedno sa predstavnicima oko 60 zemalja uključenih u TIMSS 2023  istraživanje, učestvovala je na 6. TIMSS 2023 NRC sastanku u Pragu od 26. 2. do 2. 3. 2023. godine.

Cilj sastanka je bio utvrditi pravila i procedure u načinu bodovanja učeničkih odgovora i načinu organizacije obuka za bodovatelje. Učesnici su dobili Upute za bodovanje s nizom primjera i praktičnih vježbi, kao i materijale za sve procedure bodovanja. Analizirani su primjeri zadataka iz matematike i prirodnih nauka za četvrti razred i pristupi organizaciji rada sa bodovateljima.

Pored toga, predstavnica BiH je prisustvovala sastancima organizovanim za predstavnike zemalja regiona, kao i sastanku o mogućem učešću Bosne i Hercegovine u Longitidunalnom istraživanju TIMSS 2024.

Sastanak je pružio priliku zemljama Regiona (Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo* i Bosna i Hercegovina) da izvijeste o provedenim aktivnostima i budućim planovima u vezi sa provođenjem TIMSS 2023 istraživanja, kao i o svim problemima i nejasnoćama kada je u pitanju provođenje TIMSS 2023 istraživanje.  Razmijenjena su iskustva i prijedlozi mogućih rješenja koja mogu biti korisna za sve zemlje učesnice te je ostavljena mogućnost dodatnih oblika podrške u realizaciji ovog istraživanja.

Ovaj sastanak su vodili predstavnici Međunarodnog udruženja za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA), organizacije koja pruža stalnu podršku zemljama učeasnicama u implementaciji međunarodnih istraživanja u obrazovanju. Od svih zemalja učesnica se očekuje da će razmijeniti materijale i pružiti nesebičnu podršku jedna drugoj u provođenju TIMSS 2023 istraživanja.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1244/1999 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.