Međunarodno istraživanje trendova u znanju iz matematike i prirodnih nauka, TIMSS 2019, održat će se 21. maja 2019., a u njemu će učestvovati reprezentativni uzorak od 6000 učenika četvrtog razreda iz 178 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini!
Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji sa obrazovnim vlastima.