Kao što je i najavila tijekom stručne, online konferencije, održane 15.12.2020.godine,  Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje objavila je raspored održavanja niza tematskih radionica TIMSS 2019 koje će biti realizirane do kraja februara 2021.godine.

Prva u nizu tematskih radionica – 𝐓𝐈𝐌𝐒𝐒 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐢 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢𝐠𝐧𝐮𝐜́𝐚 održat će se 𝟐𝟐.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟎. godine, a namijenjena je u prvom redu nastavnicima, kao i predstavnicima ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda.

Prijava na konferenciju moguća je putem linka https://zoom.us/j/98108225908 u vremenu od 10:45 do 11: 00 sati. Za pristup konferenciji potrebno je upisati puno ime i prezime.