Select Page

Састанак координатора PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) земаља Западног Балкана одржан је у Братислави 13. и 14. децембра 2018. године.  Домаћин састанка  је била IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement),  а у раду састанка су учествовали Андре Нетен (Andrea Netten), директорица IEA, Паулина Коршнакова (Paulína Koršňáková), виши  истраживач и вањска сарадница, те PIRLS координатори из Чешке Републике, Мађарске и Словачке.

Теме састанка су биле повезане са улогом координатора у PIRLS истраживању, историјом PIRLS истраживања у земљама Западног Балкана, узорковањем, те предстојећим задацима.

Учесници су дискустовали о искуствима појединих земаља у реализацији истраживања на терену у претходним циклусима и начину организовања пробног истраживања у 2020. години. Очекује се да све земље Западног Балкана размјене материјале и пруже несебичну подршку цјелокупном PIRLS 2021 истраживању.