Izaberite stranicu

Процес ревизије и дефинисања стандарда ученичких постигнућа на основу ЗЈНПП дефинисане на исходима учења не би могли успјешно да завршимо без наших сарадника, практичара/стручњака из наставног процеса.
Они су ти који су схватили важност развоја одређених компетенција и функционалних знања и подржали нас у дефинисању стандарда који ће помоћи наставницима у стварању образовног окружења које ће подржати процес учења и развоја сваког ученика. Поруке, изјаве и размишљања наших сарадника сакупили смо у краткој публикацији коју можете преузети овде.
*Текстови су писани језиком и писмом аутора!