Select Page

Академија централноевропских школа (ACES) објавила је нови Позив за пројекте који ће бити реализовани  у 2019. и 2020. години.

Овим путем позивају се организације за размјену младих из Њемачке и земаља Средње, Источне и Југоисточне Европе као и Израела да се пријаве на јавни позив под именом „Славимо различитости!“ с једним или више међународних партнера . Школе и друге образовне институције могу се укључити у међународна партнерства и пријавити за финансирање заједничког пројекта. EUROPEANS FOR PEACE подстиче младе људе на активно укључивање у пројекте који обрађују  теме људских права и демократских вриједности.

Сви заинтересовани могу аплицирати до 14. 1. 2019. године, а спровођење пројектних активности планирати за период између 1. јула 2019. и 31. августа 2020. године. Организатор ће осигурати средства за трошкове и накнаде путовања, смјештаја, опреме и материјала за пројекат као и презентацију резултата пројектних активности.

ACES ставља нагласак позива на међусобну размјену и прихватање инклузивних и различитих концепата живљења. Пројектне активности су усмјерене на сарадњу и подстицање младих људи с различитим искуствима на заједнички живот и рад како би истински упознали једни друге као и друге земље и културе унутар једног заједничког креативног пројекта. Све врсте школа и различитих група младих људи посебно се позивају на пријаву својих пројектних активности за финансирање.

За више информација о позиву за пријаву користите: www.europeans-for-peace.de.