Izaberite stranicu

Почетна конференција за пројекат Унапређење квалитета образовања и обуке у земљама Југоисточне Европе, Enhancements in quality of education and training in SEE – EQET SEE, одржана је 8. 2. 2022. године у онлајн формату.

На конференцији су говорили стручњаци из области средњег стручног образовања и обезбјеђења квалитета. Арјен Деиј из ЕТФ фондације је говорио о трендовима у развоју, поређењу и обнављању квалификација у међународном и регионалном контексту, Мелани Ехрен са универзитета у Амстердаму представила је европска кретања у екстерном вредновању предтерцијалног образовања. Професор Слободан Цвејић са Филозофског факултета у Београду представио je концепт друштвене одрживости у контексту развоја образовних система и друштава.

Ова конференција била је прилика и другим међународним пројектима који су активни у региону (Аустријска развојна Агенција, GIZ, OeAD, SDC) да представе своје пројекте и иницијативе као и резултате рада.

На конференцији је престављена ВЕТ компонента у оквиру које је започет процес развоја регионалног стандарда занимања. Агенција за предшколско, основно и средње образовање као локални партнер (ЛП) спроводи, у овом дијелу пројекта, активности припреме и развоја стандарда занимања за занимање агротехничар.