Izaberite stranicu

Агенција за предшколско, основно и средње образовање објавиће сутра,  8. 12. 2020. у 10 сати на програму  БХТ1, извјештаје и препоруке међународног истраживања TIMSS 2019 за Босну и Херцеговину.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) је међународно истраживање трендова у знању математике и природних наука, које пружа податке о ученичким постигнућима из споменутих области и елементима који на њих утичу.

Истраживање TIMSS у свијету се спроводи од 1995. године међу ученицима четвртих и осмих разреда основних школа, а у њему учествује више од 60 земаља.

БиХ је у истраживању TIMSS учествовала два пута, нажалост не у континуитету. Први пут, 2007. године, резултати су показали да су постигнућа ученика из БиХ испод међународног просјека, односно, само 10 % испитаних ученика исказало је способност примјене математичких вјештина у рјешавању конкретних проблема, а њих 14 % у области природних наука.

Друго TIMSS истраживање у БиХ спроведено је у прољеће 2019. на узорку од око 6000 ученика четвртог разреда у 178 основних школа широм земље.

TIMSS је, уз PISA и PIRLS, једно од три највећа међународна истраживања у образовању и у нашој земљи их спроводи Агенција за  предшколско, основно и средње образовање, у сарадњи са надлежним министарствима образовања и међународним партнерима.

Истраживање PISA 2018 такође је указало на низак ниво ученичких постигнућа и функционалних писмености ученика у БиХ. Препоруке тог истраживања дистрибуиране су свим нивоима образовних власти у земљи, а неке су предузеле и конкретне кораке с циљем курикуларне реформе и унапређења квалитете образовања. Нажалост, активности су успорене или потпуно заустављене услијед пандемије.

„Резултати PISA 2018 потврдили су потребу за журним ревидирањем постојећих наставних планова и програма преласком на исходе учења, што је Агенција свих претходних година истицала као нужност, једнако као и потребу за усвајањем нових приступа поучавању и вредновању. У истинитост и точност тих препорука увјерили смо се већ тијеком првих мјесеци пандемије и, нажалост, увјеравамо се сваки дан изнова.” – казала је Маја Стојкић, директорица Агенције за предшколско, основно и средње образовање.

Пандемија и прелазак на нове облике извођења наставе стављају на испит не само методе подучавања и технолошке претпоставке, већ и посједовање кључних компетенција и функционалних знања код наставника и ученика. Из тога је јасно како је крајњи тренутак за предузимање нужних мјера које образовање у БиХ треба да  учине квалитетнијим и сврсисходнијим.

Резултати истраживања TIMSS 2019 биће нова прилика за надлежне образовне власти у БиХ да предузму кораке за неодгодиво унапређење квалитета об