Izaberite stranicu

Тим Агенције за предшколско, основно и средње образовање за међународна истраживања одржао је 7. 9. 2022. године први састанак са координаторима за међународна истраживања из министарстава образовања и Одјељењем за образовање Брчко дистрикта БиХ.

Наиме, на сједници Предсједништва Босне и Херцеговине одржаној 31. 3. 2022. године, донесена је одлука о давању сагласности за закључивање споразума о учествовању Босне и Херцеговине у TIMSS 2023, Међународном истраживању трендова у знању математике и природних наука, за ученике 4. разреда основног образовања и ICILS 2023, Међународном истраживању рачунарске и информатичке писмености, за ученике 8. разреда основног образовања. Оба истраживања спроводи IEA, Међународна асоцијација за евалуацију ученичких постигнућа, а Агенција у тијесној сарадњи са IEA има надлежност да спроводи ова истраживања у БиХ.

Састанак је организован у онлајн формату са именованим координаторима и замјеницима координатора из надлежних министарстава образовања БиХ. Сусрет координатора за међународна истраживања ТИМСС и ICILS у БиХ, Жанете Џумхур, као и замјенице координатора за TIMSS, Бранке Попић и ICILS, Наташе Кокоруш са координаторима из министарстава образовања, отворила је и поздравила Алиса Ибраковић, замјеница директорице у Агенцији за предшколско, основно и средње образовање.

Циљ састанка је био представљање основних информација везаних за TIMSS 2023 и ICILS 2023, те договор о обавезама и начину сарадње координатора и Агенције како би се обезбиједили високи стандарди у спровођењу истраживања. За све наведено неопходна је континуирана сарадња Агенције с надлежним министарствима образовања и Одјељењем за образовање Брчко дистрикта БиХ.