Select Page

 

У Бечу је, од 18. до 22.марта, одржан први састанак националних координатора истраживања PISA 2021. Представници 88 земља, међу њима и представница Босне и Херцеговине су имали прилику да се упознају са процедурама истраживања PISA 2021. Теме састанкa су биле:  распоред задатака и одговорности, садржаји инструмента-тестова, упитника, процедуре превода, адаптација и верификација, алат који ће се користити за превод инструмената уз краћу обуку за употребу, процедуре узорковања, те сегмент портала који се користи за преглед превода. 

Свака земља учесница је имала индивидуалне састанке по питању узорка, превода инструмената и употребе алата за ове задатке. Будући да је пробно истраживање на прољеће 2020. године, за сваку земљу и PISA тимове је много задатака које је потребно урадити по утврђеним стандардима да би истраживање било поуздано. 

Као и у прошлом циклусу PISA истраживања, у  PISA 2021 учествују земље Западног Балкана. Будући да су у прошлом циклусу PISA тимови ових земаља добро сарађивали, на састанку је потврђена сарадња и у предстојећим PISA задацима.