Select Page

На основу члана 61. став (2) Закона о управи (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/02, 102/09 и 72/17), а на основу закључака из записника са састанка Комисије за одабир понуда, одржаног 12. фебруара 2019. године, директорица Агенције за предшколско, основно и средње образовање донијела је одлуку о поништавању јавног позива од 3.1.2019. објављеног на интернет страници Агенције из разлога што у предметном поступку није поднесена нити једна прихватљива понуда.