Select Page

Заједничко језгро дефинисано на исходима учења у Босни и Херцеговини основни је документ којим се одређује правац развоја васпитно – образовних система у Босни и Херцеговини од предшколског па до краја средњошколског васпитања и образовања, а по први пут  представљен је јавности на конференцији одржаној у Мостару 28. 11. 2018. године.

Шестогодишњи процес развоја Заједничког језгра дефинисаног на исходима учења реализован је у периоду од 2012. до 2018. године, а током овог периода израђено је чак 18 докумената. Цјеловити документ намијењен је надлежним образовним институцијама као основа за даљи развој цјеловитих развојних програма за предшколско васпитање и образовање, наставних планова и програма за основно образовање и гимназије те за општеобразовне наставне предмете у средњем стручном образовању у Босни и Херцеговини.

Потребно је што прије ревидирати постојеће планове и програме уз примјену ЗЈНПП дефинисаног на исходима учења што ће сигурно допринијети квалитету образовања заснованог на компетенцијском приступу. Документ је и основа за равноправно учествовање БиХ у међународним студијама с обзиром на усклађивање образовних система у БиХ с међународним стандардима.

Агенција за предшколско, основно и средње образовање цјелокупни процес око дефинисања исхода учења спроводила је у сарадњи с министарствима образовања, педагошким заводима, Заводом за школство и Педагошком институцијом, а у раду су учествовала 343 члана радних група те 18 експерата из ЕУ и прекоокеанских земаља.

Током протеклих шест година важност израде ЗЈНПП дефинисаног на исходима учења препознали су и подржали УНИЦЕФ, Save the Children International, Мисија ОЕБС-а у БиХ, Амбасада САД –а у БиХ, Јапанска Агенција за међународну сарадњу ( ЈИЦА ), ГИЗ канцеларија у БиХ, Центар за развој медија и анализе, Омладински комуникативни центар Бања Лука и Инфохаус.

Објаву резултата шестогодишњег рада обједињених у један цјеловити документ подржала је Јапанска агенција за међународну сарадњу, а амбасадор Јапана у БиХ, Његова екселенција Hideyuki  Sakamoto овом приликом изразио је наду како ће надлежна министарства образовања наставити да раде на унапређењу постојећих наставних планова и програма како би осигурали побољшање квалитета и конкурентности јавног образовања у БиХ.