Select Page

Цјеловити документ “Заједничко језгро дефинисано на исходима учења у БиХ” биће представљен на завршној конференцији у Мостару 28.11.2018.године.

Процес развијања Заједничког језгра дефинисаног на исходима учења трајао је од 2012. до 2018. године и провођен је у сарадњи са надлежним министарствима образовања, педагошким заводима, Заводом за школство и Педагошком институцијом Брчко дистрикта, а  уз подршку међународних организација.

Програм конференције ће се фокусирати на садржај Документа и процес његове израде, као и примјер имплементације Заједничког језгра дефинисаног на исходима учења.