Select Page

Међународно удружење „Интерактивне отворене школе“ (МИОС Тузла) организовало је IX конференцију на тему: „Друштвени утицај и промјене којима школе доприносе у БХ друштву“. Конференција, која је одржана 17. јануара 2019. године у Тузли, била је намијењена образовној јавности, односно представницима школа, родитељима, представницима институција и тијела одговорних за образовање на подручју Тузланског кантона и шире, те осталим институцијама и организацијама које у дјелокругу властитог рада имају сарадњу са школама. Главни циљ овог пројекта је развој демократских, отворених и инклузивних школа у процесу васпитања и образовања сваког ученика током школовања са посебним фокусом на ученикe са нижим социоекономским статусом. Конференција је органозована у три пленарне сесије на сљедеће теме:

  • Образовање у БиХ – глобалне и националне перспективе
  • Мултисекториска сарадња у образовању – предуслов у очекиваним промјенама
  • Резилијентност – потенцијал за свеобухватну подршку развоју дјеце у образовању

У оквиру прве сесије представница Агенције Жанета Џумхур је имала излагање о теми „Глобалне тенденције за образовање и визија за образовни сектор БиХ“. Сесије су се одвијале у форми пленарних излагања и кратке дискусије са питањима публике.