Izaberite stranicu

Међународно истраживање TIMSS 2019 спроведено је у периоду од 21. 05. до 13. 06. у основним школама Босне и Херцеговине.  Ово истраживање обухватило је 178 основних школа и више од 6 000 ученика четвртих разреда из 336 одјељења.

Завршетак TIMSS истраживања у школама пратио је почетак процеса кодирања, односно бодовања ученичких одговора на тестне задатке.

Процедуре бодовања прописане су од стране Међународне асоцијације за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), а спроведене су под надзором стручног TIMSS тима Агенције за предшколско, основно и средње образовање, одговорне за спровођење TIMSS истраживања у Босни и Херцеговини.

Према задатим процедурама и нормама, кодери су потписали изјаву о тајности TIMSS података, прошли стручну обуку за бодовање испитних задатака са конструисаним одговором и затим бодовали одговоре ученика у 14 различитих тест књижица. Цјелокупан процес бодовања трајао је двадест дана.

Процес бодовања пратио је и процес оцјењивања поузданости бодовања између земаља учесница TIMSS 2019 истраживања. Студија поузданости бодовања између земаља (CCSRS) указује на то колико је бодовање поуздано од земље до земље, а проводи се помоћу софтвера ”CodingExpert” који пружа IEA Хамбург. Све земље учеснице су бодовале исти скуп ученичких одговора на енглеском језику, а процес бодовања поузданости трајао је четири дана.