Agencija je, u skladu s usvojenim planom pripreme, uspješno završila obuku vanjskih suradnika koji će preuzeti ulogu školskih koordinatora i testatora u uzorkovanim školama TIMSS 2023 i ICILS 2023 istraživanja!
Sudionicima obuke predstavljena su međunarodna istraživanja kao i uloge i odgovornosti koje će preuzeti. Također, analiziran je kompletan Priručnik za školskog koordinatora/Upitnici i Priručnik za testatore/Playeri, nakon čega je urađena i simulacija samog testiranja “u učionici”.
U narednom razdoblju Agencija planira još jednu obuku, ovoga puta za nastavnike koji će u procesu istraživanja preuzeti uloge školskih koordinatora i testatora.
Završetak obuka označava kraj pripremne faze, kao i početak provedbe istraživanja planiranog u razdoblju svibanj – lipanj.