Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, na temelju već izrađene Zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja za sve općeobrazovne predmete do kraja srednjoškolskog obrazovanja, u prethodnom razdoblju definirala i standarde učeničkih postignuća za 3., 6. i 9. razred osnovne škole i kraj srednjoškolskog obrazovanja. Definirani su standardi učeničkih postignuća iz matematike, materinskog jezika i prirodnih znanosti, čime su obuhvaćeni svi oni predmeti na koje je stavljen naglasak u međunarodnim istraživanjima, a završeni su i standardi učeničkih postignuća za povijest.

Agencija je tijekom čitavog ovog procesa revidiranja i definiranja standarda učeničkih postignuća intenzivno surađivala sa stručnjacima iz nastavnog procesa. Standardi su formulirani kao konkretni i operativni iskazi o onom što učenik zna i može uraditi, a definirani su kroz stručnu procjenu o potrebnoj i poželjnoj razini učeničkih postignuća i to na tri razine – osnovnoj, srednjoj i naprednoj. Razina  standarda opisuje zahtjeve različite težine, kognitivne kompleksnosti i obujma znanja, a svaka sljedeća razina podrazumijeva kako je učenik savladao znanja i vještine iz prethodne.

U narednom razdoblju, prateći proces primjene Zajedničke jezgre od strane nadležnih ministarstva obrazovanja, Agencija planira razvijene ekspertske standarde učeničkih postignuća provjeriti i eksternim vrednovanjem.

Standarde učeničkih postignuća preuzmite ovdje, a u nastavku se podsjetite na to što su standardi i čemu oni služe.