Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK) i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje potpisali su Memorandum o suradnji u Sarajevu, 30.10.2019. godine. Ovim dokumentom formalizirana je dosadašnja suradnja između dvije državne institucije.

Memorandum je potpisan u okviru okrugloga stola na temu ‘Unapređenje obrazovanja kroz suradnju gospodarstva i obrazovnih institucija s primjerima dobre prakse“  koji su zajedno organizirali VTK BiH i Agencija u suradnji s projektom IDEAL. Memorandumom se promovira suradnja gospodarskih subjekata i obrazovnih institucija, a sve u cilju unapređenja obrazovanja sukladno potrebama tržišta rada.Potpisivanje Memoranduma s Vanjskotrgovinskom komorom BiH ravnateljica Agencije smatra iznimno važnim, imajući u vidu mogućnosti koje dvije partnerske institucije na državnoj razini mogu ostvariti zajedničkom suradnjom u oblasti razvoja standarda zanimanja. Vanjskotrgovinska komora BiH će tijekom izrade standarda zanimanja omogućiti Agenciji pristup privatnome sektoru, te osigurati sudjelovanje stručnjaka iz privatnoga sektora u izradi standarda za utvrđena zanimanja.

Sudionici okrugloga stola razgovarali su o mogućnostima sudjelovanja gospodarskoga sektora u kreiranju obrazovnog procesa, načinima suzbijanja problema nedostatka kvalificirane radne snage, inicijativama i aktivnostima koje se provode u svrhu usklađivanja obrazovnoga sektora s potrebama tržišta rada, te o standardu zanimanja i njegovoj važnosti za gospodarski sektor.