Na temelju članka 61. stavak (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02, 102/09 i 72/17), a na temelju Zaključaka iz Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za odabir ponuda od 12.2.2019. godine, ravnateljica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje donijela je odluku kojom poništava javni poziv od 3.1.2019. godine objavljen na web stranici Agencije iz razloga što u predmetnom postupku nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda.