Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa Zavodom za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg organizirala je eTwinning seminar  u Grudama, 9. 12. 2019. godine. Sudionici seminara bili su nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola Zapadnohercegovačke županije i Hercegbosanske županije. Seminar je koncipiran za početnike u eTwinningu sukladno ciljnoj skupini nastavnika i profesora.

Na eTwinning seminaru bila je nazočna i ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg, Jadranka Bošnjak, koja je izrazila i potporu nastavnicima i profesorima u sudjelovanju i korištenju mogućnosti koje eTwinning portal nudi.

Seminar su vodile eTwinning ambasadorica u BiH Azra Šoše i predstavnica Državne službe za potporu Almina Šatrović. Temeljne informacije o važnosti i značaju eTwinninga, o tome kako i na koji način se priključiti velikoj zajednici škola i nastavnika, kako eTwinning projekte integrirati u nastavne planove i programe, te koje su koristi od samog uključivanja na eTwinning platformu, željeli smo približiti nastavnicima kako bi se što veći broj njih uključio u eTwinning zajednicu. Vjerujemo da će nastavnici pokazati zainteresiranost za rad u eTwinning aktivnostima, a samim tim pružiti sebi mogućnost za dodatnu suradnju i profesionalni razvoj. Svi su postavljeni ciljevi za realizaciju obuke ostvareni.