Zajednička jezgra definisana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja osnovni dokument za određivanje pravca razvoja odgojno-obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini od predškolskog do kraja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, predstavljena je javnosti na konferenciji u Mostaru 28.11.2018. godine.

Šestogodišnji proces razvoja Zajedničke jezgre definisane na ishodima učenja realizovan je od 2012. do 2018. godine a tokom ovog perioda izrađeno je 18 dokumenata. Cjeloviti dokument namijenjen je nadležnim obrazovnim institucijama kao osnova za dalji razvoj cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoj i obrazovanje, nastavnih planova i programa za osnovno obrazovanje i gimnazije kao i za opšte obrazovne nastavne predmete u srednjem stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Skora revizija postojećih planova i programa uz primjenu ZJNPP definisane na ishodima učenja sigurno će doprinijeti kvalitetnom obrazovanju zasnovanom na kompetencijskom pristupu. Dokument je osnova za ravnopravno učešće BiH u međunarodnim studijama u svrhu usklađivanja obrazovnih sistema u BiH sa međunarodnim standardima.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje provodila je proces definisanja ishoda učenja u saradnji sa ministarstvima obrazovanja, pedagoškim zavodima, Zavodom za školstvo i Pedagoškom institucijom uz učešće 343 člana radnih grupa i 18 eksperata iz EU i prekookeanskih zemalja.

Tokom prethodnih šest godina, važnost izrade ZJNPP definisane na ishodima učenja prepoznali su i podržali: UNICEF, Save the Children International, Misija OSCE-a u BiH, Ambasada SAD u BiH, Japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA), GIZ ured u BiH, Centar za razvoj medija i analize, Omladinski komunikativni centar Banja Luka i Fondacija Infohouse.

Objavu rezultata šestogodišnjeg rada objedinjenog u cjelovit dokument podržala je Japanska agencija za međunarodnu saradnju a NJ.E. gospodin Hideyuki Sakamoto, ambasador Japana u BiH, je ovom prilikom izrazio nadu da će nadležna ministarstva obrazovanja nastaviti rad na unapređenju postojećih nastavnih planova i programa u cilju poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti u javnom obrazovanju u BiH.