U okviru projekta Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih, 11. i 12. 6. 2018. godine u Banja Luci će se održati radni sastanak u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje od 2014. godine realizuje projekat Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih sa ciljem unapređenja sistema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i približavanja evropskim obrazovnim standardima. U prethodnom periodu se radilo na promociji osnovnih vještina i mapiranju potrebnih vještina za tržište rada.
Cilj novog projektnog ciklusa je izrada modela za obuku odraslih u osnovnim vještinama (vještinama bazične pismenosti, socijalnim, građanskim i preduzetničkim vještinama).