Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje objavit će sutra,  8.12.2020. u 10 sati na programu  BHT1, izvještај i preporuke međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka, koje pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti i elementima koji na njih utiču.

Istraživanje TIMSS u svijetu se provodi od 1995. godine među učenicima četvrtih i osmih razreda osnovnih škola, a u njemu sudjeluje više od 60 zemalja.

Bosna i Hercegovina je u istraživanju TIMSS sudjelovala dva puta, nažalost, ne u kontinuitetu. Prvi put, 2007. godine, rezultati su pokazali kako su postignuća učenika iz BiH ispod međunarodnog prosjeka, odnosno, samo 10 % ispitanih učenika iskazalo je sposobnost primjene matematičkih vještina u rješavanju konkretnih problema, a njih 14 % u oblasti prirodnih nauka.

Drugo TIMSS istraživanje u BiH provedeno je u proljeće 2019. na uzorku od oko 6000 učenika četvrtog razreda u 178 osnovnih škola širom zemlje.

TIMSS je, uz PISA i PIRLS, jedno od tri najveća međunarodna istraživanja u obrazovanju i u našoj zemlji ih provodi Agencija za  predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u saradnji s nadležnim ministarstvima obrazovanja i međunarodnim partnerima.

Istraživanje PISA 2018 također je ukazalo na nizak nivo učeničkih postignuća i funkcionalnih pismenosti učenika u BiH. Preporuke tog istraživanja distribuirane su svim nivoima obrazovnih vlasti u zemlji, a neke su poduzele i konkretne korake s ciljem kurikularne reforme i unapređenja kvalitete obrazovanja. Nažalost, aktivnosti su usporene ili potpuno zaustavljene uslijed pandemije.

„Rezultati PISA 2018 potvrdili su potrebu za žurnim revidiranjem postojećih nastavnih planova i programa prelaskom na ishode učenja, što je Agencija svih prethodnih godina isticala kao nužnost, jednako kao i potrebu za usvajanjem novih pristupa poučavanju i vrednovanju. U istinitost i tačnost tih preporuka uvjerili smo se već tokom prvih mjeseci pandemije i, nažalost, uvjeravamo se svaki dan iznova.” – kazala je Maja Stojkić, direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Pandemija i prelazak na nove oblike izvođenja nastave stavljaju na ispit ne samo metode podučavanja i tehnološke pretpostavke, već i posjedovanje ključnih kompetencija i funkcionalnih znanja kod nastavnika i učenika. Iz toga je jasno kako je krajnji trenutak za poduzimanje nužnih mjera koje obrazovanje u BiH treba da učine kvalitetnijim i svrsishodnijim.

Rezultati istraživanja TIMSS 2019 bit će nova prilika za nadležne obrazovne vlasti u BiH da poduzmu korake za neodgodivo unapređenje kvalitete obrazovanja.