Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta TO REGOS, započela je razvoj standarda zanimanja za zanimanje monter suhe gradnje i zanimanje moler.

Metodološki, projekat se realizuje sukcesivno kroz aktivnosti na lokalnom nivou (nivo pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti na regionalnom nivou. Sve aktivnosti po svim fazama razvoja standarda za Bosnu i Hercegovinu koordinira APOSO.

Radne grupe za razvoj standarda u BiH čine  eksperti iz sektora građevina iz različitih dijelova BiH čiji rad u ime APOSO, u svojstvu koordinatora projekta za BIH, organizuje i moderira Dušan Sarajlić.

Radna grupa za BiH ima zadatak da razvije preliminarni prijedlog standarda, koji će se na regionalnom nivou usaglašavati sa prijedlozima standarda ostalih država učesnica u projektu da bi potom na završnom sastanku radne grupe za BiH bio izrađen konačan prijedlog standarda.

Nakon razrade metodoloških koraka i uspješno realizovane faze pripreme i formiranja radnih grupa, započeo je proces razvoja   i u toku je faza pisanja standarda. Prvi sastanak radne grupe je održan početkom sedmog mjeseca, a planirano je da preliminarni standardi zanimanja za montera suhe gradnje i molera (u formi potrebnoj za regionalno usaglašavanje) budu završeni do kraja devetog mjeseca.