Nakon završetka procesa razmatranja prijava pristiglih na Javni poziv za saradnike – eksperte na polju odgojno-obrazovnog rada, od 22.05.2020.godine, te provođenja razgovora s potencijalnim saradnicima, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u cilju informisanja javnosti, objavljuje popis najuspješnijih kandidata po kategorijama :